Breu resum de la sessió 1 del judici pel cas Aachen (CAT/CAS)

[ CAT ]

Avui dia 23 de gener ha tingut lloc la primera sessió del judici a les nostres companyes anarquistes acusades de l’atracament a un a sucursal del Pax Bank al novembre del 2014 a la ciutat d’Aquisgrà (Aachen).

A la sala hi havia la representant de la Fiscalia, el jutge, les acusades amb les seves respectives defenses, un “jurat popular” , periodistes que no han gravat a l’interior per petició de les advocades (encara que sí ho han fet a l’exterior) i el públic format per familiars, amigues i companyes de les acusades ocupant les 30-40 places disponibles.

Després de les formalitats processals i la lectura de les acusacions per part de la Fiscalia (que de forma traduïda al codi penal espanyol serien més de robatori amb força, detenció il·legal i tinença d’armes), un dels advocats de la defensa ha sol·licitat un ajornament del judici de tres setmanes basant-se en què no tenien accés a una part del sumari perquè l’acusació no l’havia facilitat, creant indefensió a les acusades.

Un cop acabades les argumentacions tant de la fiscalia com de la defensa, el jutge ha fet sortir a la gent de la sala fins a tres vegades per deliberar amb ambdues parts abans de rebutjar l’ajornament.

Entre els arguments de la fiscalia estava la suposada no rellevància de tals documents per al cas i només al final ha reconegut que hi ha una altra part que està relacionada amb la investigació (encara oberta), que no revelaran.

Fins i tot el jutge ha reconegut que no tenia molts dels documents que la defensa reivindicava, però li ha tret importància al·legant que això és habitual en molts judicis, per la qual cosa les advocades han insistit que la rellevància o no d’aquests documents l’han de decidir elles.

Finalment el jutge ha rebutjat l’ajornament de tres setmanes. No obstant, ha suspès la sessió del dijous 26 de gener, perquè la defensa tingui temps de llegir la part del sumari reclamada a la qual podran accedir (que no és tota); així la propera sessió serà el 9 de febrer, a la qual, en principi, ja començaran a assistir els testimonis que aniran presentant-se a les vistes, entre ells un policia de l’estat espanyol.

Diverses solidàries de diferents països han mostrat el seu recolzament durant les 4 hores i mitja que ha durat la sessió dins de la sala. Les nostres companyes han rebut el nostre caliu en la freda Alemanya i mirades i gestos de complicitat han estat presents durant el matí, transmetent força i demostrant una vegada més que enfront de la repressió i l’empresonament, la solidaritat entre les lluitadores traspassa murs i fronteres.

 

[ CAS ]

Hoy dia 23 de enero ha tenido lugar la primera sesión del juicio a nuestras compañeras anarquistas acusadas del atraco a un a sucursal del Pax Bank en noviembre del 2014 en la ciudad de Aquisgrán (Aachen).

En la sala había la representante de la Fiscalía, el juez, las acusadas con sus respectivas defensas, un “jurado popular” (el cual no toma decisiones), periodistas que no han grabado en el interior de acuerdo con la petición de las abogadas (aunque sí lo han hecho en el exterior) y el público compuesto de familiares, amigas y compañeras d las acusadas ocupando las 30-40 plazas disponibles.

Después de las formalidades procesales y la lectura de las acusaciones por parte de la Fiscalía (que traducidas al código penal español serian mas o menos de robo con fuerza, detención ilegal y tenencia de armas), uno de los abogados de la defensa ha solicitado un aplazamiento del juicio de tres semanas basándose en que no tenían acceso a una parte del sumario porque la acusación no la había facilitado, creando indefensión a las acusadas.

Una vez terminadas las argumentaciones tanto de la fiscalía como de la defensa, el juez ha hecho salir a la gente de la sala hasta tres veces para deliberar con ambas partes antes de rechazar el aplazamiento.

Entre los argumentos de la fiscalía estaba la supuesta no relevancia de tales documentos para el caso y solo al final ha reconocido que hay otra parte que está relacionada con la investigación todavía abierta que no van a revelar.

Incluso el juez ha reconocido que no tenía muchos de los documentos que la defensa reivindicaba, pero le ha sacado importancia alegando que eso es habitual en muchos juicios, por lo que las abogadas han insistido en que la relevancia o no de dichos documentos la tienen que decidir ellas.

Finalmente el juez ha rechazado el aplazamiento de tres semanas, sin embargo ha suspendido la sesión del jueves 26 de enero, para que la defensa tenga tiempo de leer la parte del sumario reclamada a la que podrán acceder (que no es toda); así la próxima sesión será el 9 de febrero, a la que en principio ya asistirán testigos, entre los cuales un policía del estado español.

Varias solidarias de diferentes países han mostrado su apoyo en las 4 horas y media que ha durado la sesión dentro de la sala. Nuestras compañeras han recibido nuestro calor en la fría Alemania y miradas y gestos de complicidad han estado presentes durante la mañana, transmitiendo fuerza, demostrando una vez más que frente a la represión y el encierro, la solidaridad entre las luchadoras traspasa muros y fronteras.

Esta entrada fue publicada en General. Guarda el enlace permanente.