Acció solidaria a Aachen (cat./cast./engl.)

(cat.)

El dissabte 29 d’Abril, a Aquisgrà (Aachen) una mani salvatje va irrumpir als carrers del centre de la ciutat, pertubant la rutina àpatica consumista, distribuint octavetes, cridant consignes i llançant pirotècnia. Aquesta va ser una acció solidària amb les compas que estan sent jutjades als tribunals d’aquesta ciutat, un espectacle repugnant i humillant que ara viuen dues companyes en els últims mesos del seu judici acusades d’un atracament a una sucursal bancària al 2014 en aquesta mateixa ciutat. Una alenada d’aire fresc, per donar espai a la nostra ràbia pel segrest de les nostres compas a mans de l’estat, una mirada joiosa i alliberadora a aquesta ciutat que no sigui als seients caustrofòbics d’una esteril sala de tribunal.

Força i solidaritat a les companyes que estan afrontant el martell del judici.

També, força a les individualitats que afronten la repressió a Aquisgrà per accions anti-feixistes i anti-policials.


(cast.)

El sábado 29 de abril, en Aquisgrán (Aachen) una mani salvaje irrumpió en las calles del centro de la ciudad, perturbando la rutina apática consumista, distribuyendo panfletos, gritando consignas y lanzando pirotecnia. Esta fué una acción solidaria con las compas que están enjuiciados en los tribunales de esta ciudad, un espectáculo repugnante y humillante que ahora viven dos compas en los últimos meses de su juicio acusados de un atraco a una sucursal bancaria  ocurrido en 2014 en esta misma ciudad. Un soplo de aire fresco, para dar espacio a nuestra rabia por el secuestro de nuestras compas  a manos del estado, una mirada gozosa y liberadora a esta ciudad que no sea a los asientos claustrofóbicos de una estéril sala de tribunal.

Fuerza y solidaridad a las compañeras que están afrontando el mazo del juicio.

También, fuerza a las individualidades que  afrontan la represión en Aquisgrán por acciones anti-fascistas y anti-policiales.


(engl.)

On Saturday 29th April, in Aachen, a wild demo interrupted the streets of the city center, disturbing the consumerist apathetic routine, spreading flyers, shouting slogans and throwing fireworks. This action happened in solidarity with the comrades facing trial in the courts of this city, a disgusting and humiliating spectacle that now sees two comrades in the last months of their trial for a bank robbery that occurred in 2014 in the same city.A breath of fresh air, to give space to our anger about the State’s kidnapping of our comrades, a liberating and joyful look at this city other than from the claustrophobic benches of a sterile courtroom.

Strength and solidarity to the comrades who are facing and have faced the gavel of the court.

Also, courage to the individuals facing repression in Aachen for anti-fascist and anti-police actions

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.