Carta de la companya empresonada des del 13-A, i actualització sobre la seva situació

Fa molt pocs dies, quan ja donàvem per feta l’extradició de la companya detinguda el passat 13 d’Abril acusada d’expropiar una entitat bancària a Alemanya, ens va arribar la notícia de la decisió de l’Audiència Nacional espanyola de prorrogar un mes més el seu lliurament a l’Estat alemany, responent a una sol·licitud emesa per la nostra defensa en base al procés de matrimoni que la companya estava duent a terme amb anterioritat a la seva detenció.

Just al moment de conèixer-se la decisió judicial, la companya havia estat traslladada a la presó de dones de Brieva (ávila), des d’on creiem que volien preparar-la per al seu vol a Alemanya. Estant allí ens va fer arribar aquesta carta dirigida a l’exterior, i que reproduïm seguidament. Actualment la companya es troba de nou a la presó madrilenya de Soto del Real, en aïllament i compartint pati amb altres preses, fins a mínim el dia 30 de juny, data en què acaba el període de pròrroga de la seva extradició que ha de possibilitar el seu casament. Mentrestant, fem una crida a seguir solidaritzant-nos amb ella al carrer, a mostrar el nostre suport per totes les lluitadores empresonades, i el nostre més profund menyspreu pel sistema que les manté segrestades per defensar la seva ordre miserable.

Carta de la companya:

«Companyes i companys, us escric des de la presó de Brieva, Àvila, on m’acaben de traslladar després d’un mes i mig a la presó de Soto del Real, Madrid, on he estat en FIES i en règim d’aïllament. M’agradaria haver escrit fa dies, però aquí tota comunicació i informació és molt lenta i limitada, i és per això, que no ho he fet fins ara.

Agraeixo molt profundament totes les mostres i gestos de solidaritat i de suport. Les he sentit tan fort, que han traspassat els murs, els barrots i tot el sistema de control i seguretat. Per més que ho intentin, mai podran trencar o frenar la nostra voluntat i la nostra decisió de rebelar-nos contra aquest mòn de misèria total, on ens obliguen a viure.

Són precisament les condicions més difícils, les que ens donen més força i determinació per continuar i esmolar tots aquells fronts de combat que tenim, tant aquí dins com a fora. Les lluites per l’alliberament de tot tipus d’opressió i d’autoritat són múltiples, com ho són els mètodes i les pràctiques per assolir-les, justes i legítimes. Des de la simple negació a l’autoritat fins l’atac o l’expropiació d’un banc,  com a exemples entre tants.  El més important de les accions sempre és que puguin ser explicades i ser enteses per sí soles; ja sigui pels seus objectius, finalitats i pel seu valor.

Quan les diferents lluites es connecten entre elles en un context més ampli, es complementen i s’enforteixen, però sobretot trenquen amb la divisió del fet quotidià i personal amb el  polític. Perquè totes les decisions que prenem a les nostres vides personals acaben sent polítiques. D’aquesta manera, les nostres decisions polítiques acaben afectant directament a les nostres vides personals. Tanmateix, és evident que hem de tenir molta cura de cada passa que fem per no caure en les urpes de l’Estat i els seus serfs. Sabem que lluitar no és gratuït,  ja que l’Estat i els mitjans de comunicació, cada cop responen amb més repressió i caça mediàtica cap a totes aquelles que ens hi enfrontem.

Jo segueixo aquí, però probablement m’extradiran aviat a Alemanya. Em sento forta i animada per afrontar aquesta situació i  tot allò que pugui venir. Davant de tot, estic orgullosa de les nostres idees, els nostres valors i les nostres pràctiques anarquistes, i de la vida que vam escollir un dia, i que tornem a escollir, novament, cada dia.

Força i solidaritat a tots i a totes les lluitadores, perseguides i preses!

La lluita segueix, mai podran aturar-nos!

01/06/2016

Centre Penitenciari Brieva (Avila, Estat Espanyol)

[cas]

Hace muy pocos días, cuando ya dábamos por hecha la extradición de la compañera detenida el pasado 13 de Abril, nos llegó la noticia de la decisión de la Audiencia Nacional española de prorrogar un mes más su entrega al Estado alemán, respondiendo a una solicitud emitida por nuestra defensa en base al proceso de matrimonio que la compañera estaba llevando a cabo con anterioridad a su detención.

Justo en el momento de conocerse la decisión judicial, la compañera había sido trasladada a la prisión de mujeres de Brieva (ávila), desde donde creemos que querían prepararla para su vuelo a Alemania. Estando allí nos hizo llegar esta carta dirigida al exterior, y que reproducimos seguidamente. Actualmente la compañera se encuentra de nuevo en la prisión madrileña de Soto del Real, en aislamiento y compartiendo patio con otras presas, hasta mínimo el dia 30 de junio, fecha en que termina el período de prórroga que ha de posibilitar la celebración de su boda. Mientras tanto, hacemos un llamamiento a seguir solidarizándonos con ella en la calle, a mostrar nuestro apoyo por todas las luchadoras encarceladas, y nuestro más profundo desprecio por el sistema que las mantiene secuestradas para defender su orden miserable.

Carta de la compañera:

«Compañeras y compañeros, escribo desde la cárcel de Brieva, Ávila, dónde me acaban de trasladar después de un mes y medio en la cárcel de Soto del Real, Madrid, siempre en FIES y en régimen de aislamiento. Quería haber escrito hace días, pero toda la comunicación e información es muy lenta y limitada, y por eso no lo he hecho hasta ahora.

Agradezco muy profundamente todas las muestras y gestos de solidaridad y apoyo. Las he sentido tan fuerte que han traspasado los muros, los barrotes y todo el sistema de control y seguridad. Por más que lo intenten, jamás podrán romper o frenar nuestra voluntad y nuestra decisión de rebelarnos contra este mundo de miseria total en el que nos obligan a vivir.

Son precisamente las condiciones más difíciles las que nos dan más fuerza y determinación para continuar y afilar los muchos frentes de combate que tenemos, tanto aquí dentro como fuera. Las luchas por la liberación de todo tipo de opresión y autoridad son múltiples, como lo son los métodos y las prácticas justas y legítimas. Desde la simple negación de la autoridad hasta el ataque o la expropiación a un banco, ejemplos entre muchos… Lo más importante de las acciones siempre es que puedan explicarse y entenderse por sí mismas; por sus objetivos, finalidad y su valor.

Cuando las diferentes luchas se conectan entre ellas en un contexto más amplio, se complementan y se fortalecen, y sobre todo rompen con la división de lo cotidiano y lo personal con lo político, porque todas las decisiones que hacemos en nuestras vidas personales acaban siendo políticas, así como las decisiones políticas que tomamos afectan directamente a nuestras vidas personales. Aunque es evidente que tenemos que cuidar muy bien cada paso que damos para no caer en las garras del Estado y sus siervos, sabemos que luchar no sale gratis, ya que el Estado y los medios de comunicación cada vez responden con más represión y caza mediática hacia todas aquellas que nos enfrentamos a ellos.

Yo sigo aqui, pero probablemente me extraditarán pronto a Alemania. Me siento fuerte y animada para afrontar esta situación y todo lo que pueda venir. Ante todo orgullosa de nuestras ideas, nuestros valores y nuestras prácticas anarquistas y de la vida que elegimos en su día y que volvemos a elegir cada día de nuevo…

Fuerza y solidaridad a todos y a todas las luchadoras, perseguidas y presas!

La lucha sigue, jamás podrán pararnos.!»

01/06/2016

Centre Penitenciari Brieva (Avila, Estat Espanyol)

 

Esta entrada fue publicada en General. Guarda el enlace permanente.