Un altre company de Barcelona a la presó pel cas de les expropiacions a bancs a Alemanya [CAT/CAST]

La matinada del passat dimarts 21 de juny el Cos de Mossos d’Esquadra rebentava la porta de casa d’un company anarquista de Barcelona, on vivia amb la seva parella i altres companys de pis. Tots ells van ser despertats encanonats per armes de foc i emmanillats durant hores mentre la policia registrava i saquejava el domicili situat al barri de l’Eixample. Finalment el company va ser detingut i traslladat a Madrid, on l’Audiència Nacional va dictar el seu empresonament preventiu en base a una Ordre Europea de Detenció i Entrega emesa des de la Fiscalia d’Aachen, la qual l’acusa d’haver participat en l’expropiació a la sucursal bancària del Pax Bank ocorreguda el novembre del 2014, la mateixa per la qual es troba empresonada la companya detinguda el 13 d’abril al Carmel. En aquest cas, però, la policia va decidir prescindir de l’escenificació i l’espectacularitat mediàtica que va utilitzar en la operació de l’abril, sense emetre cap nota de premsa ni avisar els mitjans de l’operació.

Segons hem pogut saber, l’ordre de detenció es basa en la suposada coincidència entre un rastre de material genètic trobat al Pax Bank d’Aachen i una mostra d’ADN que els Mossos van prendre al company simulant un control d’alcoholèmia. En aquest fals control, la policia l’hauria fet bufar a l’alcoholímetre i, un cop acabada la prova, s’hauria quedat el bufador de plàstic per a extreure’n el perfil genètic del company a partir de la saliva restant.

Després d’una relativament breu reclusió a la presó madrilenya de Soto del Real, el company va ser traslladat a la presó d’Aachen -estat federal de Nordrhein Westfallen (oest d’Alemanya)- on es troba en situacions similars a la companya detinguda a l’abril: una hora diària de pati, convivència en el mateix mòdul amb altres presoners preventius, unes poques hores de visita al mes, impossibilitat de trucar per telèfon a les seves persones properes, i totes les comunicacions intervingudes. Especialment vulnerant és el format de les visites, que es celebren en presència de dos agents de la unitat policial encarregada de la investigació del cas i una intèrpret jurada que tradueix de forma simultània la conversació, obligant a repetir qualsevol paraula que no s’hagi entès sota l’amenaça d’aturar la visita.

Tanmateix, aquesta no és la primera vegada que el company s’enfronta a les dificultats del càstig i la institucionalització carcerària. El seu empresonament actual es suma a una condemna anterior de més d’una dècada a Portugal -d’on és originari- durant la qual es va destacar per la seva denúncia dels abusos i les violacions dels drets dels presos, participant en vagues de fam, organitzant-se amb altres reclusos per millorar les seves condicions de vida, animant a l’abandonament de les drogues amb les que la institució té sotmesa la població encarcerada i creant personalment una voluminosa biblioteca llibertària amb la que fomentava la conscienciació i la formació política dels presos, donant així continuïtat a l’ofici de llibreter que havia desenvolupat abans d’entrar a la presó. La seva actitud solidària i combativa el va posar repetidament en el punt de mira de la institució i els seus càstigs, sent en darrer terme processat com un dels 25 encausats pel conegut motí de Caixàs.* Un cop al carrer, el company es va traslladar a Barcelona, on se’l podia veure participar sovint als ateneus, les mobilitzacions al carrer i les activitats del moviment llibertari.

Ara afronta, juntament amb la companya detinguda a l’abril, la futura celebració del judici en el qual es jutjarà la seva presumpta participació en l’expropiació bancària del novembre del 2014. Recordem que amb ell ja són tres les persones encausades pel que la policia alemanya descriu com «una sèrie d’atracaments» ocorreguts a Aachen entre 2012 i 2014, incloent la companya holandesa que es troba en llibertat provisional a l’espera del judici que tindrà lloc el proper setembre, on es decidirà si és novament extraditada a Alemanya, on ja va complir varis mesos de presó preventiva acusada d’haver dut a terme una expropació l’any 2013.

Vagi per a elles tota la nostra força i solidaritat, tot el respecte i el recolzament per a qui és perseguit  en nom de l’ordre capitalista i els seus fonaments: l’explotació entre iguals i la submissió de tota la vida, les relacions i els territoris a la lògica cega del benefici, la conversió de diners en més diners, i el lucre d’uns pocs sobre l’empobriment de la resta.

Llibertat per a les acusades d’haver expropiat bancs a Alemanya!

Llibertat per a totes les lluitadores empresonades i perseguides!

 

(*) En aquest motí, succeït al març del 1996, la onada ascendent de lluites protagonitzades pels reclusos de les presons portugueses durant els 90 arribà a un punt culminant i eclosionà en una protesta generalitzada al centre penitenciari de Caixas, un dels més sobrepoblats de Portugal, i on l’incompliment dels drets promulgats després del derrocament de la dictadura era més patent. La protesta, que reclamava poc més que l’aplicació d’aquests drets constitucionals, va ser ofegada a base de salvatges pallisses contra els 180 vaguistes que havien participat de la mobilització.

[CAST]

La madrugada del pasado martes 21 de junio el Cuerpo de Mossos d’Esquadra reventaba la puerta de casa de un compañero anarquista de Barcelona, donde vivía con su pareja y otros compañeros de piso. Todos ellos fueron despertados encañonados por armas de fuego y esposados durante horas mientras la policía registraba y saqueaba el domicilio situado al barrio del Eixample. Finalmente el compañero fue detenido y trasladado a Madrid, donde la Audiencia Nacional dictó su encarcelamiento preventivo en base a una Orden Europea de Detención y Entrega emitida desde la Fiscalía de Aachen, que lo acusa de haber participado en la expropiación de la sucursal bancaria del Pax Bank ocurrida el noviembre del 2014, la misma acción por la cual se encuentra encarcelada la compañera detenida el 13 de abril al Carmel. En este caso, sin embargo, la policía decidió prescindir de la escenificación y la espectacularidad mediática que utilizó en la operación de abril, sin emitir ninguna nota de prensa ni avisar a los media de la operación.

Según hemos podido saber, la orden de detención se basa en la supuesta coincidencia entre un rastro de material genético encontrado en el Pax Bank de Aachen y una muestra de ADN que los Mossos tomaron al compañero simulando un control de alcoholemia. En este falso control, la policía lo habría hecho soplar a la alcoholímetre y, un golpe acabada la prueba, se habría quedado el soplete de plástico para extraer el perfil genético del compañero a partir de la saliva restante.

Después de una relativamente breve reclusión en la prisión madrileña de Soto de Real, el compañero fue trasladado a la prisión de Aachen -estado federal de Nordrhein Westfallen (oeste de Alemania)- donde se encuentra en condiciones similares a la compañera detenida en abril: una hora diaria de patio, convivencia en el mismo módulo con otros prisioneros preventivos, unas pocas horas de visita al mes, imposibilidad de llamar por teléfono a sus personas cercanas, y todas las comunicaciones  intervenidas. Especialmente vulnerante es el formato de las visitas, que se celebran en presencia de dos agentes de la unidad policial encargada de la investigación del caso y una intérprete que traduce la conversación de forma simultánea.

Aun así, esta no es la primera vez que el compañero se enfrenta a las dificultades del castigo y la institucionalización carcelaria. Su encarcelamiento actual se suma a una condena anterior de más de una década en Portugal -de dónde es originario- durante la cual se destacó por su denuncia de los abusos y las violaciones de los derechos de los presos, participando en huelgas de hambre, organizándose con otros reclusos para mejorar sus condiciones de vida, animando al abandono de las drogas con las que la institución tiene sometida la población encarcelada y creando personalmente una voluminosa biblioteca libertaria con la que fomentaba la concienciación y la formación política de los presos, dando así continuidad al oficio de librero que había desarrollado antes de entrar en prisión. Su actitud solidaria y combativa lo puso repetidamente en el punto de mira de la institución y sus castigos, siendo en última instancia procesado como uno de los 25 encausados por el conocido motín de Caixas*. Una vez en la calle, el compañero se trasladó a Barcelona, donde se lo podía ver participar a menudo en los ateneos, las movilizaciones en la calle y las actividades del movimiento libertario.

Ahora afronta, junto con la compañera detenida en abril, la futura celebración del juicio en el cual se juzgará su presunta participación en la expropiación bancaria de noviembre del 2014. Recordamos que con él ya son tres las personas encausadas por lo que la policía alemana describe como una “serie de atracos” ocurridos en Aachen entre 2012 y 2014, incluyendo la compañera holandesa que se encuentra en libertad provisional a la espera del juicio que tendrá lugar el próximo septiembre, cuando se decidirá si es nuevamente extraditada en Alemania, donde ya cumplió varios meses de prisión preventiva acusada de haber llevado a cabo una expropació en 2013.

Vaya para ellas toda nuestra fuerza y solidaridad, todo el respeto y el apoyo para quién es perseguido en nombre de la orden capitalista y sus fundamentos: la explotación entre iguales y la sumisión de toda la vida, las relaciones sociales y los territorios a la lógica ciega del beneficio, la conversión de dinero en más dinero, y el lucro de unos pocos sobre el empobrecimiento del resto.

Libertad para las acusadas de haber expropiado bancos en Alemania!

Libertad para todas las luchadoras encarceladas y perseguidas!

 

(*) En este motín, sucedido en marzo del 1996, la oleada ascendente de luchas protagonizadas por los reclusos de las prisiones portuguesas durante los 90 llegó a un punto culminante y eclosionó en una protesta generalizada al centro penitenciario de Caixas, uno de las más sobrepoblados de Portugal, y donde el incumplimiento de los derechos promulgados tras el derrocamiento de la dictadura era más patente. La protesta, que reclamaba poco más que la aplicación de estos derechos mínimos constitucionales, fue ahogada a base de salvajes palizas contra los 180 huelguistas que habían participado de la movilización

 

Esta entrada fue publicada en General. Guarda el enlace permanente.