Una mica de llum sobre la investigació que ha portat a l’empresonament de la companya detinguda el 13-A

3416183778

Amb una breu nota de premsa difosa pel Cos de Mossos d’Esquadra s’anunciava el passat 13 d’abril  l’operació policial en la que es va detenir a Barcelona la companya actualment empresonada a Köln (Alemanya), acusada d’haver expropiat una entitat bancària a la ciutat d’Aachen.

Segons aquesta nota, l’operació responia al compliment d’una Comissió Rogatòria Internacional cursada a petició de la Fiscalia d’Aachen, que dos dies abans de l’operació havia signat una ordre de detenció a nom de la militant anarquista de Barcelona. El que no explicava la nota i fins ara no havia transcendit al coneixement públic és que la detenció i els escorcolls efectuats pel CME als barris barcelonins de Gràcia i el Carmel no van ser la simple execució d’una petició internacional, sinó la culminació d’un llarga i estreta col·laboració entre els aparells policials i judicials dels Estats alemany i espanyol, amb la participació activa de la policia autonòmica catalana. La implicació dels Mossos d’Esquadra en el cas s’inicia molt abans del passat abril i, tal com ha quedat evidenciat, va força més enllà d’un paper passiu i merament executori.

Un matí qualsevol a Aachen

El matí del 14 de novembre del 2014 un grup de persones armades entra a l’oficina del Pax Bank de la localitat westfaliana d’Aachen, a l’oest del país. Després de buidar la caixa forta i lligar els empleats del banc, abandonen l’entitat sense que s’hagin produït ferits ni danys personals. Els dies següents, la brigada policial encarregada de la investigació, la Landeskriminalamt de Nordrhein-Westfalen (LKA NRW), vincularà aquesta expropiació amb uns altres dos assalts ocorreguts els darrers anys a la ciutat [1] i engegarà una autèntica –i infructuosa- campanya mediàtica de delació, difonent públicament els detalls dels atracaments i oferint recompenses de milers d’euros a qualsevol que pugui aportar informació sobre persones sospitoses. Tant lluny anirà la LKA en aquesta estratègia, que decidirà utilitzar per a la seva campanya un famós i deplorable programa televisiu, emès a una de les principals cadenes del país: Aktenzeichen XY… Ungelöst («Expedient XY… No Resolt»). Es tracta d’un reality show de caràcter obertament para-policial on s’exposen de forma morbosa casos que la policia ha estat incapaç de tancar per si mateixa, mostrant imatges de càmeres de seguretat, roba trobada als llocs dels «crims», retrats robot i reconstruccions dramatitzades dels fets per impressionar i incitar a la massa espectadora a ajudar als cossos de l’Estat i delatar altres persones.

La perruca, el guant i la llauna

Quatre mesos després de l’acció, al març del 2015, la investigació adoptarà un nou rumb amb l’entrada en escena de la policia catalana. Aquesta enviarà una nota a Alemanya en resposta a la petició que al gener havia enviat la LKA a nivell internacional, fent circular els perfils genètics extrets de mostres d’ADN [2] suposadament trobades al lloc dels fets, buscant possibles coincidències en les bases de dades d’altres Estats. Segons els Mossos, el perfil d’una mostra extreta d’una perruca trobada a prop del Pax Bank d’Aachen al novembre coincidiria amb una entrada de la seva bases de dades genètiques, un rastre extret d’un guant trobat al carrer després d’una acció directa de caràcter polític ocorreguda al barri de Sants de Barcelona el juny del 2009. A partir d’aquí comença una investigació conjunta on els cossos policials d’ambdós Estats comparteixen informació i inicien una recerca intensiva dins el que la premsa alemanya ha anomenat com »el moviment de cases ocupades d’extrema esquerra de Barcelona» i que ,segons les tesis exposades als mitjans per la fiscalia i la policia d’Aachen, ha esdevingut l’escenari principal de la investigació.

En el marc d’aquesta investigació, i sempre segons la versió policial, a finals de juny agents de la divisió d’informació dels Mossos van recollir furtivament una llauna de cervesa buida i abandonada al carrer per la companya encausada. D’aquesta llauna n’haurien extret mostres d’ADN amb la finalitat de realitzar una comparació directa amb les restes de material genètic trobat a prop del Pax Bank després de l’expropiació. Quatre mesos després, a finals d’octubre, un informe dels laboratoris biològics dels Mossos hauria confirmat la coincidència entre ambdues mostres. No obstant, passarien gairebé sis mesos més fins que el 12 d’abril del present any es cursés des d’Aachen una Ordre Europea de Detenció i Entrega contra ella, sent finalment detinguda al dia següent al seu domicili del barri del Carmel.

Repressió i control social: l’ADN dels Estats

El procés policial que desemboca en aquesta detenció ens confirma per tant el que moltes ja sospitàvem, i és que els Mossos d’Esquadra porten anys recollint de forma massiva i sistemàtica mostres biològiques durant accions, mobilitzacions, registres i protestes per a la confecció d’una base de dades genètiques que incrementi el control sobre els moviments antagonistes. El que inicialment es va introduir amb com una mesura excepcional, argumentant la necessitat de protegir-se davant violadors reincidents i similars, s’està implementant i normalitzant com una tecnologia repressiva més al servei de la persecució de militants polítiques.

A l’Estat espanyol aquest modus operandi policial porta temps sent assajat per la policia autonòmica basca (Ertzaintza) en la repressió de l’esquerra abertzale i de les lluites a Euskal Herria. Tal com denunciava el diari Gara ja a l’any 2007, l’Ertzaintza va començar a construir una base de dades genètiques a cop de recollir burilles de tabac i gots durant les festes, raspalls de dents als registres, o bufadors de plàstic utilitzats en falsos controls d’alcoholèmia. Els problemes de fiabilitat i validesa probatòria atribuïts per experts a les tècniques d’ADN no han impedit a la policia autonòmica basca iniciar processos judicials basats en el perfil genètics com a única prova, processos que amb la inestimable ajuda dels tribunals d’excepció de l’Audiència Nacional espanyola sovint han resultat en llargues penes de presó per a les acusades.

A nivell europeu, l’ús de tecnologies genètiques en l’àmbit policial i judicial no ha deixat de guanyar terreny des de que a finals dels anys 80 la Interpol importés dels Estats Units d’Amèrica l’estratègia de crear bases de dades per a la identificació de persones a través del perfil d’ADN. Malgrat les diferències segons el context sociopolític i jurídic de cada lloc, en general la tendència comuna a nivell internacional és el creixement exponencial de la informació personal enregistrada a aquestes bases de dades i l’eliminació progressiva de les restriccions legals que limiten la introducció i processament de noves mostres. L’ús policial de les tecnologies genètiques ha augmentat dràsticament a tot arreu dins la Unió Europea, i els criteris per a permetre la seva utilització són cada cop més laxos. Ens trobem per tant davant un descomunal salt qualitatiu, no ja en les tècniques repressives orientades a sectors dissidents minoritaris, sinó en la capacitat dels Estats per al control social de tota la població en general. Davant aquest repte, les enemigues de l’status quou haurem d’escollir entre deixar-nos intimidar pels mecanismes de control del Poder o produir les estratègies polítiques i pràctiques adients per a afrontar-los, sabent que la hipòtesi d’una societat  totalment controlada és només això, la fosca fantasia irrealitzable d’una lògica de dominació que sempre trobarà resistències.

Notes:

[1] Recordem que darrerament va ser novament detinguda a Amsterdam una companya a la que s’acusa d’haver participat en una d’aquestes expropiacions, concretament la que va tenir lloc el juliol del 2013.

[2] L’àcid desoxiribonucleic (ADN) és un component químic del nucli cel·lular que conté la informació genètica que es transmet de forma hereditària en els organismes vius. Aquest àcid es troba en totes les cèl·lules d’animals—humans i no humans—, plantes i altres organismes, excepte en els glòbuls vermells. L’ADN s’utilitza en diverses tècniques (biogenética, nanotecnologia, bioinformática, etc.), però la que ens interessa en aquest text és l’anomenada «forense», utilitzada en contextos policials, judicials i penals. En aquests casos s’utilitza l’ADN que s’extreu del pèl, la saliva o la sang, i com a resultat s’obté el que es denomina petjada genètica o «perfil d’ADN». Són les variacions de seqüència d’aquesta petjada o perfil el que permeten diferenciar a les persones, com si es tractés d’un «codi de barres humà».


(CAS)

Con una breve nota de prensa difundida por el Cos de Mossos d’Esquadra se anunciaba el pasado 13 de abril la operación policial en la que se detuvo en Barcelona la compañera actualmente encarcelada en Köln (Alemania), acusada de haber expropiado una entidad bancaria en la ciudad de Aachen.

Según esta nota, la operación respondía al cumplimiento de una Comisión Rogatòria Internacional cursada a petición de la Fiscalía de Aachen, que dos días antes de la operación había firmado una orden de detención a nombre de la militante anarquista de Barcelona. Lo que no explicaba la nota y hasta ahora no había trascendido al conocimiento público es que la detención y los registros efectuados por el CME en los barrios barceloneses de Gràcia y el Carmel no fueron la simple ejecución de una petición internacional, sino la culminación de un larga y estrecha colaboración entre los aparatos policiales y judiciales de los Estados alemán y español, con la participación activa de la policía autonómica catalana. La implicación de los Mossos d’Esquadra en el caso se inicia mucho antes del pasado abril y, tal como ha quedado evidenciado, va bastante más allá de un papel pasivo y meramente ejecutorio.

Una mañana cualquiera a Aachen

La mañana del 14 de noviembre del 2014 un grupo de personas armadas entra a la oficina del Pax Bank de la localidad westfaliana de Aachen, al oeste del país. Después de vaciar la caja fuerte y atar a los empleados del banco, abandonan la oficina sin que se hayan producido heridos ni daños personales. Durante los días siguientes, la brigada policial encargada de la investigación, la Landeskriminalamt de Nordrhein-Westfalen (LKA NRW), vinculará esta expropiación con otros dos asaltos ocurridos los últimos años a la ciudad [1] y pondrá en marcha una auténtica -e infructuosa- campaña mediática de delación, difundiendo públicamente los detalles de los atracos y ofreciendo recompensas de miles de euros a cualquier que pueda aportar información sobre personas sospechosas. Tan lejos irá la LKA en esta estrategia, que decidirá utilizar para su campaña un famoso y deplorable programa televisivo, emitido en una de las principales cadenas del país: Aktenzeichen XY… Ungelöst («Expediente XY… No Resuelto»). Se trata de un reality show de carácter abiertamente para-policial donde se exponen de forma morbosa casos que la policía ha sido incapaz de cerrar por sí misma, mostrando imágenes de cámaras de seguridad, ropa encontrada en los lugares de los «crímenes», retratos robot y reconstrucciones dramatizadas de los hechos para impresionar e incitar a la masa espectadora a ayudar a los cuerpos del Estado y delatar a otras personas.

La peluca, el guante y la lata

Cuatro meses después de la acción, en marzo del 2015, la investigación adoptará un nuevo rumbo con la entrada en escena de la policía catalana. Ésta hará llegar a Alemaniauna nota en respuesta a la petición que en enero había enviado la LKA a nivel internacional, haciendo circular los perfiles genéticos extraídos de muestras de ADN [2] supuestamente encontradas en el lugar de los hechos, buscando posibles coincidencias en las bases de datos de otros Estados. Según los Mossos, el perfil de una muestra extraída de una peluca encontrada cerca del Pax Bank de Aachen en noviembre coincidiría con una entrada de su bases de datos genéticas, un rastro extraído de un guante encontrado a la calle después de una acción directa de carácter político ocurrida en el barrio de Sants de Barcelona el junio del 2009. A partir de aquí empieza una investigación conjunta en la que los cuerpos policiales de ambos Estados comparten información e inician una investigación intensiva dentro de lo que la prensa alemana ha denominado como »el movimiento de casas ocupadas de extrema izquierda de Barcelona» y que, según las tesis expuestas a los medios por la fiscalía y la policía de Aachen, ha sido el escenario principal de la investigación.

En el marco de esta investigación, y siempre según la versión policial, a finales de junio agentes de la división de información de los Mossos recogieron furtivamente una lata de cerveza vacía y abandonada en la calle por la compañera encausada. De esta lata habrían extraído muestras de ADN con el fin de realizar una comparación directa con los restos de material genético encontrado cerca del Pax Bank después de la expropiación. Cuatro meses después, a finales de octubre, un informe de los laboratorios biológicos de los Mossos habría confirmado la coincidencia entre ambas muestras. No obstante, pasarían casi seis meses más hasta que el 12 de abril del presente año se cursara desde Aachen una Orden Europea de Detención y Entrega contra ella, siendo finalmente detenida al día siguiente en su domicilio del barrio del Carmel.

Represión y control social: el ADN de los Estados

El proceso policial que desemboca en esta detención nos confirma por lo tanto el que muchas ya sospechábamos, y es que los Mossos d’Esquadra llevan años recogiendo de forma masiva y sistemática muestras biológicas durante acciones, movilizaciones, registros y protestas para la confección de una base de datos genéticas que incremente el control sobre los movimientos antagonistas. Lo que inicialmente se introdujo con como una medida excepcional, argumentando la necesidad de protegerse ante violadores reincidentes y casos similares, se está implementando y normalizando como una tecnología represiva más al servicio de la persecución de militantes políticas.

En el Estado español este modus operandi policial lleva tiempo siendo ensayado por la policía autonómica vasca (Ertzaintza) en la represión de la izquierda abertzale y de las luchas en Euskal Herria. Tal como denunciaba el diario Gara ya en 2007, la Ertzaintza empezó a construir una base de datos genéticas a golpe de recoger colillas de tabaco y vasos durante las fiestas, cepillos de dientes a los registros, o boquillas de plástico utilizadas en falsos controles de alcoholemia. Los problemas de fiabilidad y validez probatoria atribuidos por expertos a las técnicas de ADN no han impedido a la policía autonómica vasca iniciar procesos judiciales basados en el perfil genéticos como única prueba, procesos que con la inestimable ayuda de los tribunales de excepción de la Audiencia Nacional española a menudo han resultado en largas penas de prisión para las acusadas.

A nivel europeo, el uso de tecnologías genéticas en el ámbito policial y judicial no ha dejado de ganar terreno desde que a finales de los años 80 la Interpol importara de los Estados Unidos de América la estrategia de crear bases de datos para la identificación de personas a través del perfil de ADN. A pesar de las diferencias según el contexto sociopolítico y jurídico de cada lugar, en general la tendencia común a nivel internacional es el crecimiento exponencial de la información personal registrada en estas bases de datos y la eliminación progresiva de las restricciones legales que limitan la introducción y procesamiento de nuevas muestras. El uso policial de las tecnologías genéticas ha aumentado drásticamente en toda la Unión Europea, y los criterios para permitir su utilización son cada vez más laxos. Nos encontramos por lo tanto ante un descomunal salto cualitativo, no ya en las técnicas represivas orientadas a sectores disidentes minoritarios, sino en la capacidad de los Estados para el control social de toda la población en general. Ante este reto, las enemigas del status quo tendremos que escoger entre dejarnos intimidar por los mecanismos de control del Poder o producir las estrategias políticas y prácticas adecuadas para afrontarlos, sabiendo que la hipótesis de una sociedad totalmente controlada es sólo eso, la oscura fantasía irrealizable de una lógica de dominación que siempre encontrará resistencias.

Notas:

[1] Recordamos que hace poco fue nuevamente detenida en Amsterdam una compañera a la que se acusa de haber participado en una de estas expropiaciones, concretamente la que tuvo lugar el julio del 2013.

[2] El ácido desoxirribonucleico (ADN) es un componente químico del núcleo celular que contiene la información genética que se transmite de forma hereditaria en los organismos vivos. Este ácido se encuentra en todas las células de animales—humanos y no humanos—, plantas y otros organismos, excepto en los glóbulos rojos. El ADN se utiliza en varias técnicas (biogenética, nanotecnología, bioinformática, etc.), pero la que nos interesa en este texto es la llamada «forense», utilizada en contextos policiales, judiciales y penaltis. En estos casos se utiliza el ADN que se extrae del pelo, la saliva o la sangre, y como resultado se obtiene el que se denomina huella genética o «perfil de ADN». Son las variaciones de secuencia de esta huella o perfil el que permiten diferenciar a las personas, como si se tratara de un «código de barras humano».

Esta entrada fue publicada en General. Guarda el enlace permanente.