Escratxe en solidaritat amb les companyes preses acusades d’expropiacions a Alemanya

Escratxe en solidaritat amb les companyes preses acusades d’expropiacions a Alemanya
(CAT)

Avui, a la 13.30h del migdia, una trentena de companyes s’han presentat a les portes del Círculo Ecuestre del carrer Balmes 169, en motiu de l’esmorzar- col·loqui organitzat pel Círculo de Directivos de Habla Alemana. Allà, Esperanza Aguirre, la portaveu del PP a l’Ajuntament de Madrid, presentava el seu nou llibre, que té un títol tan estúpid com revelador: Yo no me callo.

S’ha desplegat una pancarta, s’han llençat octavetes a l’interior i a l’exterior de l’immoble, i s’han fet càntics en solidaritat amb les tres companyes anarquistes acusades d’atracar bancs a Alemanya, les quals, actualment, es troben preses. L’escratxe ha durat tan sols vint minuts, però la nostra intervenció i els nostres crits solidaris han molestat a les ràncies i casposes convidades, així com alguns dels membres de l’èlit política i econòmica que perpetua l’explotació i sembra la misèria.

Volem recordar-vos que el judici d’una de les companyes comença aquesta mateixa setmana, concretament, el divendres 4 de novembre a la ciutat d’Aachen

Llibertat anarquistes preses!!!
Contra l’Estat i el Capital, Guerra Social!!

(CAST)

Escrache en solidaridad con lxs compañerxs presxs acusadxs de expropiaciones en Alemania.

Hoy, a la 13,30h del mediodía, una treintena de compañerxs se han presentado en las puertas del Circulo Ecuestre de la calle Balmes 169, en motivo del almuerzo-coloquio organizado por el Círculo de Directivos de Habla Alemana. Allí, Esperanza Aguirre, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, presentaba su último libro que tiene un título tan estúpido y como revelador: «Yo no me callo».
Se ha desplegado una pancarta, se han lanzado folletos en el interior y alrededor del inmueble y se han realizado cánticos en solidaridad con lxs tres compañerxs anarquistxs acusadxs de atracar bancos en Alemania y que actualmente se encuentran presxs.
El escrache ha durado solo unos veinte minutos, pero nuestra intervención y nuestos gritos solidarios han podido molestar a lxs rancixs y casposxs invitadxs y algunxs de lxs miembrxs de la elite político-económica que perpetua la explotación y siembra la miseria.

Recordamos que el juicio de una de lxs compañerxs empieza esta semana, el 4 de Noviembre, en la ciudad de Aachen.

Libertad anarquistxs presxs!
Contra el Estado y el Capital, guerra social!

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.